حسابداری مدیریت منابع انسانی چیست؟

collections_bookmarkحسابداری و مالی

در دنیای امروز، نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر سازمان شناخته می‌شود. سازمان‌هایی که در مدیریت و توسعه منابع انسانی خود موفق عمل می‌کنند، از مزیت رقابتی قابل توجهی در بازار برخوردار خواهند بود. حسابداری مدیریت منابع انسانی ابزاری قدرتمند برای مدیران است که به آنها کمک می‌کند تا ارزش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی را اندازه‌گیری و بهینه‌سازی کنند.

همچنین بخوانید» کمیته حسابرسی چیست؟ | قرارداد حسابداری چیست؟ | حسابداری ابری چیست؟

تعریف حسابداری مدیریت منابع انسانی:

حسابداری مدیریت منابع انسانی (HRM Accounting) به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، به جمع‌آوری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به منابع انسانی یک سازمان می‌پردازد. این اطلاعات شامل موارد زیر می‌شود:

 • هزینه‌های استخدام و آموزش: شامل هزینه‌های آگهی، مصاحبه، استخدام و آموزش کارکنان
 • حقوق و دستمزد: شامل حقوق پایه، مزایا، پاداش و سایر پرداختی‌ها به کارکنان
 • بهره وری: شامل سنجش عملکرد کارکنان و نرخ غیبت
 • رضایت شغلی: شامل نظرسنجی از کارکنان و سنجش تعهد و انگیزه آنها

همچنین بخوانید» بودجه دولتی چیست؟

اهداف حسابداری مدیریت منابع انسانی:

 • ارائه اطلاعات به مدیران برای تصمیم‌گیری بهتر: با استفاده از اطلاعات حسابداری منابع انسانی، مدیران می‌توانند در مورد استخدام، آموزش، جبران خدمات و سایر برنامه‌های مربوط به منابع انسانی تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.
 • افزایش بهره وری: با سنجش عملکرد کارکنان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، می‌توان برنامه‌های آموزشی و انگیزشی مناسب برای ارتقای بهره وری طراحی و اجرا کرد.
 • کاهش هزینه‌ها: با شناسایی و حذف فعالیت‌های غیرضروری و افزایش بهره وری، می‌توان هزینه‌های مربوط به منابع انسانی را کاهش داد.
 • افزایش رضایت شغلی: با ایجاد محیط کاری مناسب و ارائه برنامه‌های جبران خدمات عادلانه، می‌توان رضایت شغلی کارکنان را افزایش داد.

مزایای حسابداری مدیریت منابع انسانی:

 • بهبود تصمیم‌گیری: با ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به مدیران، به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد منابع انسانی اتخاذ کنند.
 • افزایش بهره وری: با سنجش عملکرد کارکنان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، به ارتقای بهره وری کمک می‌کند.
 • کاهش هزینه‌ها: با شناسایی و حذف فعالیت‌های غیرضروری و افزایش بهره وری، به کاهش هزینه‌های مربوط به منابع انسانی کمک می‌کند.
 • افزایش رضایت شغلی: با ایجاد محیط کاری مناسب و ارائه برنامه‌های جبران خدمات عادلانه، به افزایش رضایت شغلی کارکنان کمک می‌کند.

کاربردهای حسابداری مدیریت منابع انسانی:

 • برنامه‌ریزی منابع انسانی: با پیش‌بینی نیازهای آتی سازمان به نیروی انسانی، به برنامه‌ریزی بهتر برای استخدام و آموزش کارکنان کمک می‌کند.
 • جبران خدمات: با اندازه‌گیری ارزش کارکنان برای سازمان، به تعیین حقوق و مزایای عادلانه برای آنها کمک می‌کند.
 • آموزش و توسعه: با شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان، به طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب کمک می‌کند.
 • ارزیابی عملکرد: با سنجش عملکرد کارکنان، به شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و ارتقای عملکردشان کمک می‌کند.

محدودیت‌های حسابداری مدیریت منابع انسانی:

 • ارزش‌گذاری دشوار: ارزش‌گذاری برخی از دارایی‌های انسانی، مانند دانش و تجربه، دشوار است.
 • محدودیت‌های داده: ممکن است داده‌های کافی برای اندازه‌گیری دقیق برخی از معیارهای منابع انسانی وجود نداشته باشد.
 • هزینه پیاده‌سازی: پیاده‌سازی سیستم حسابداری منابع انسانی می‌تواند پرهزینه باشد.

حسابداری مدیریت منابع انسانی ابزاری قدرتمند برای مدیران است که به آنها کمک می‌کند تا ارزش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی را اندازه‌گیری و بهینه‌سازی کنند.

شیوه های بررسی اطلاعات در حسابداری منابع

بررسی اطلاعات در حسابداری منابع، فرآیندی برای اطمینان از صحت، دقت و مرتبط بودن داده های مربوط به کارکنان یک سازمان است. این اطلاعات برای تصمیم گیری های مهم در مورد استخدام، آموزش، جبران خسارت و سایر زمینه ها استفاده می شود.

روش های مختلفی برای بررسی اطلاعات در حسابداری منابع وجود دارد:

1. بررسی های دستی:

 • بررسی صحت: شامل بررسی صحت اطلاعات جمع آوری شده از نظر تناقضات، خطاهای محاسباتی و ناهماهنگی با اطلاعات موجود است.
 • بررسی دقت: شامل بررسی دقت اطلاعات جمع آوری شده در مقایسه با معیارهای شناخته شده یا داده های مشابه از منابع دیگر است.
 • بررسی مرتبط بودن: شامل بررسی مرتبط بودن اطلاعات جمع آوری شده با نیازهای تصمیم گیری و اهداف حسابداری منابع است.

2. تجزیه و تحلیل آماری:

 • آمار توصیفی: از جمله میانگین، میانه، انحراف معیار و نمودارها برای خلاصه سازی و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده می شود.
 • آزمون های فرضیه: برای بررسی وجود رابطه بین متغیرهای مختلف یا برای مقایسه دو یا چند گروه از داده ها استفاده می شود.
 • مدل سازی رگرسیون: برای پیش بینی مقادیر آینده یک متغیر بر اساس مقادیر متغیرهای دیگر استفاده می شود.

3. ابزارهای نرم افزاری:

 • نرم افزارهای حسابداری منابع انسانی: برای جمع آوری، ذخیره و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به کارکنان استفاده می شود.
 • نرم افزارهای هوش مصنوعی: برای تجزیه و تحلیل داده های حجیم و شناسایی الگوهای پنهان در داده ها استفاده می شود.

4. ممیزی داخلی:

 • شامل بررسی مستقل و عینی فعالیت های حسابداری منابع برای اطمینان از انطباق با قوانین و مقررات، سیاست ها و رویه ها است.

انتخاب روش مناسب برای بررسی اطلاعات در حسابداری منابع به عوامل مختلفی بستگی دارد:

 • نوع اطلاعات جمع آوری شده
 • اهداف بررسی
 • منابع و تخصص موجود
 • الزامات قانونی و مقرراتی

استفاده از ترکیبی از روش های مختلف می تواند به اطمینان از جامعیت و دقت بررسی اطلاعات کمک کند.

نکات مهم:

 • بررسی اطلاعات باید به طور منظم انجام شود تا از صحت و به روز بودن داده ها اطمینان حاصل شود.
 • باید مستندات مناسبی از فرآیند بررسی اطلاعات و یافته های آن نگهداری شود.
 • باید نتایج بررسی اطلاعات به ذینفعان مربوطه گزارش شود.

با بررسی دقیق اطلاعات در حسابداری منابع، می توان از صحت و قابل اعتماد بودن داده ها برای تصمیم گیری های مهم در مورد منابع انسانی اطمینان حاصل کرد.

مشکلات و موانع پیش روی حسابداری منابع انسانی:

1. دشواری اندازه‌گیری:

 • ماهیت ناملموس بسیاری از ویژگی‌های کلیدی منابع انسانی مانند خلاقیت و تعهد، اندازه‌گیری دقیق ارزش آنها را دشوار می‌کند.
 • عدم وجود استانداردهای واحد برای اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه انسانی، مقایسه بین سازمان‌ها را چالش‌برانگیز می‌کند.

2. هزینه بالا:

 • پیاده‌سازی و نگهداری یک سیستم حسابداری منابع انسانی قوی، به خصوص برای سازمان‌های بزرگ، می‌تواند پرهزینه باشد.
 • نیاز به نرم‌افزار تخصصی، آموزش کارکنان و مشاوره می‌تواند هزینه‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد.

3. موانع قانونی:

 • در برخی کشورها، قوانین و مقرراتی وجود دارد که مانع از ثبت و گزارش منابع انسانی به عنوان دارایی در ترازنامه می‌شود.
 • قوانین مربوط به حریم خصوصی و حقوق کارکنان نیز می‌تواند بر جمع‌آوری و استفاده از داده‌های مربوط به منابع انسانی تأثیر بگذارد.

4. مقاومت در برابر تغییر:

 • ممکن است کارکنان و مدیران در برابر پیاده‌سازی یک سیستم حسابداری منابع انسانی جدید مقاومت نشان
 • ترس از دست دادن شغل، عدم درک مزایای سیستم جدید و نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی از جمله دلایل این مقاومت هستند.

5. عدم وجود تخصص:

 • کمبود متخصصان باتجربه در زمینه حسابداری منابع انسانی می‌تواند پیاده‌سازی و استفاده از این سیستم را دشوار کند.
 • نیاز به آموزش و توسعه مهارت‌های جدید در بین کارکنان بخش منابع انسانی و سایر بخش‌های سازمان وجود دارد.

6. عدم تطابق با فرهنگ سازمانی:

 • اگر سیستم حسابداری منابع انسانی با فرهنگ و ارزش‌های سازمان همسو نباشد، ممکن است با شکست مواجه شود.
 • جلب حمایت و مشارکت همه ذینفعان، از جمله رهبری ارشد، برای موفقیت این سیستم ضروری است.

7. دشواری در جمع‌آوری اطلاعات:

 • جمع‌آوری داده‌های دقیق و به‌روز در مورد کارکنان، مانند مهارت‌ها، تجربه، عملکرد و تعهد، می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
 • عدم وجود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب و یکپارچه می‌تواند این مشکل را تشدید کند.

8. عدم شفافیت:

 • پیچیدگی محاسبات و گزارشگری در حسابداری منابع انسانی می‌تواند منجر به ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده شود.
 • نیاز به شفافیت بیشتر در نحوه اندازه‌گیری و گزارشگری سرمایه انسانی وجود دارد.

9. تمرکز بر جنبه‌های مادی:

 • برخی منتقدان معتقدند که حسابداری منابع انسانی بیش از حد بر جنبه‌های مادی سرمایه انسانی تمرکز دارد و به ارزش‌های غیرمادی مانند خلاقیت و نوآوری توجه کافی نمی‌کند.
 • نیاز به تعادل بین جنبه‌های مادی و غیرمادی سرمایه انسانی در این سیستم وجود دارد.

10. عدم وجود یک مدل واحد:

 • وجود مدل‌های مختلف برای حسابداری منابع انسانی، انتخاب مدل مناسب را برای سازمان‌ها دشوار می‌کند.
 • نیاز به توسعه یک مدل جامع و استاندارد برای این سیستم وجود دارد.

نظرات موافقان و مخالفان در مورد حسابداری منابع انسانی

موافقان حسابداری منابع انسانی:

 • ارزش‌آفرینی: موافقان معتقدند که منابع انسانی، باارزش‌ترین دارایی هر سازمان هستند و حسابداری منابع انسانی، ارزش این سرمایه را به درستی نشان می‌دهد.
 • بهبود تصمیم‌گیری: با ارائه اطلاعات دقیق در مورد منابع انسانی، به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد استخدام، آموزش، توسعه و حفظ کارکنان کمک می‌کند.
 • افزایش بهره‌وری: با شناسایی نقاط قوت و ضعف کارکنان، به سازمان‌ها در ارتقای بهره‌وری و عملکرد کلی کمک می‌کند.
 • انگیزه و تعهد: با نشان دادن ارزش کارکنان، به افزایش انگیزه و تعهد آنها کمک می‌کند.
 • مزیت رقابتی: با ایجاد یک سیستم حسابداری منابع انسانی قوی، سازمان‌ها می‌توانند از رقبای خود پیشی بگیرند.

مخالفان حسابداری منابع انسانی:

 • دشواری اندازه‌گیری: مخالفان معتقدند که اندازه‌گیری دقیق ارزش منابع انسانی دشوار است و این امر می‌تواند منجر به ارائه اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده شود.
 • هزینه بالا: پیاده‌سازی و نگهداری یک سیستم حسابداری منابع انسانی می‌تواند پرهزینه باشد.
 • محدودیت‌های قانونی: در برخی کشورها، قوانین و مقرراتی وجود دارد که مانع از ثبت و گزارش منابع انسانی به عنوان دارایی در ترازنامه می‌شود.
 • تمرکز بر جنبه‌های مادی: مخالفان معتقدند که حسابداری منابع انسانی، بیش از حد بر جنبه‌های مادی سرمایه انسانی تمرکز دارد و به ارزش‌های غیرمادی مانند خلاقیت و نوآوری توجه کافی نمی‌کند.
 • مقاومت در برابر تغییر: ممکن است کارکنان و مدیران در برابر پیاده‌سازی یک سیستم حسابداری منابع انسانی جدید مقاومت نشان دهند.

جمع‌بندی:

حسابداری منابع انسانی، ابزاری قدرتمند برای مدیریت و ارزیابی سرمایه انسانی است. با وجود برخی چالش‌ها، مزایای این سیستم می‌تواند به سازمان‌ها در دستیابی به اهداف خود کمک کند.

در این مقاله ما به بحث در مورد حسابداری منابع انسانی و تأثیر آن بر روی سازمان‌ها و اقتصاد پرداختیم. گفتیم که نیروی انسانی مهم‌ترین و ارزشمندترین منابع هر سازمانی است و عدم توجه به آن در ترازنامه‌ها و گزارش‌های مالی بر روی عملکرد و کارایی آن سازمان تأثیر منفی می‌گذارد.

گرچه سازمان‌های بسیار کمی وجود دارند که به‌درستی ارزش سرمایه انسانی خود را درک کرده و از آن بهره می‌برند. اگر هنوز در مورد حسابداری منابع انسانی سؤال دارید در قسمت کامنت‌ها با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش حسابداری در رشت در مجتمع آموزشی گیلار:

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک گذاری این صفحه در شبکه‌های اجتماعی:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

shareاشتراک گذاری این مطلب

دسته بندی وبلاگ مجتمع آموزشی گیلار

آخرین مقالات