دوره های مدیریت اجرایی

مجتمع آموزشی گیلار

تعریف و هدف گرایش آموزش مدیریت اجرایی ( MBA ):

هر شخصی بدون هیچ پیش زمینه‌ای از مهارت و توانایی، میتواند قایقی را در یک رودخانه آرام به حرکت درآورد؛ اما هدایت همین قایق در یک دریای مواج و طوفانی هرگز بدون تجربه و مهارت امکانپذیر نیست. به همین جهت در دنیای کنونی که عصر اطلاعات است، نمی‌توان اداره یک سازمان را به فردی که فاقد مهارت های مدیریتی است سپرد.
دوره آموزش مدیریت اجرایی (MBA) یا Master of Business Administration به منظور پرورش مدیران کارآمد جهت اداره سازمان های تولیدی ، خدماتی و اقتصادی – اجتماعی طراحی شده است.

آموزش مدیریت اجرایی در مجتمع آموزشی گیلار

هدف این دوره پذیرش افرادی است که تصمیم دارند در زمینه‌های ذیل انجام وظیفه نمایند:

  • اداره و راهبری کارآمد و موثر سازمان با یک بخش تخصصی از آن مثل بخشهای تولیدی، بازریابی و فروش
  •  ایجاد تحول در یک بخش تخصصی در سازمان
  •  هدایت، طراحی ورهبری کل سازمان پس از کسب تجارب عملی در مدیریت
  • کارآفرینی با ایجاد فعالیت‌های جدید درون سازمانی و یا ایجاد سازمان های جدید
  •  ارائه خدمات مشاوره‌ای و همچنین مطالعاتی در زمینه‌های مزبور

افراد پس از فرا گرفتن دانش مدیریت و تمرین مهارت‌های مدیریتی در این دوره ( مدیریت سازمان  ) نیروهای ارزنده ‌ای خواهند شد که قادر خواهند بود با ترکیب دانش تخصصی و مدیریتی خود در جهت تحقق هدفهای بالا نقش مهمی در بهبود مدیریت جامعه ایفا کنند.

در مجتمع آموزشی گیلار آموزش مدیریت اجرایی با هدف پرورش مدیرانی کارآمد و توانمند که قابلیت ارتقای مستمر بهره وری سازمان را داشته باشند طرحریزی شده است

آموزش MBA سطح پیشرفته

فهرست