نرم افزارهای حسابداری

مجتمع آموزشی گیلار

آموزش نرم افزارهای حسابداری در مجتمع فنی گیلار :

در ایران سیستم حسابداری شرکت ها و موسسات بمنظور پردازش ،ثبت و نگهداری رویدادهای مالی که برحسب خصوصیات صنعت،  متعدد و متنوع هستند از یکسو و از سوی دیگرتهیه ی گزارشهای مالی و متعاقبا دسترسی به اطلاعات سودمند در زمانی کوتاه نیازمندبه ابزارهایی هستند.

این ابزارها بر حسب نیاز هر موسسه یا شرکت به مروز زمان تولیدشده و توسعه یافته و چنان چه ایرادهایی در طول زمان داشته باشند رفع می گردد، هم اکنون یکی ابزارهایی که برای ثبت و نگهداری و تهیه ی گزارش های مالی مورد استفاده قرار می گیرد، نرم افزارهای حسابداری هستند.

در حال حاضر از شرکتهای فعال و بنام در حوزه ی تولید نرم افزارهای حسابداری می توان به : نرم افزار حسابداری هلو، نرم افزار حسابداری سپیدار ، نرم افزار حسابداری پارمیس، نرم افزار حسابداری همکاران سیستم، محک، تیمیار، حساب فا و حساب رایان که در عرصه تولید و فروش نرم افزارهای مالی و حسابداری  به رقابت می پردازند را نام برد.

ا به دوستان فارغ التحصیل فاقد سابقه شغلی پیشنهاد می کنیم نگران سابقه شغلی نباشید ،اگر شما با گذراندن دوره کارآموزی حسابداری و ارتقاء مهارت و تجربیات خود بویژه مهارت برجسته کاربرد Excel در حسابداری ، بتوانید در مصاحبه های شغلی اثبات کنید که دارای توانایی کاربرد Excelدر امور حسابداری هستید،این مهارت یک مزیت قابل توجه و ممتاز محسوب و شانس اشتغال شما را بالا می برد.

 موارد نرم افزارهای حسابداری که در مجتمع فنی گیلار آموزش داده می شود:

آموزش حسابداری در رشت را با مجتمع فنی گیلار تجربه کنید.

فهرست