خدمات آموزشی

مجتمع آموزشی گیلار

آیکن تربیت مربی خلاقیت

تربیت مربی خلاقیت

پداگوژی

پداگوژی

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک توسعه توانمندی های شخصی

مشاور امور قضایی خانواده

کارشناس آموزش

کارشناس آموزش

محاسبات ذهنی

کارشناس اموزش محاسبات سریع ذهنی

تندخوانی

لایحه نویس قضایی

کارشناس آموزش

مدیریت زمان

4.3/5 - (6 امتیاز)